“Before I ever got into politics I was a third-generation factory worker. My factory, American Brass, shut down and the việc làm went to Trung Quốc,” Wirch said.

Đọc toàn bộ bài viết ở đây
thẻ: