Chúng ta là ai

Hai con hổ được tạo thành từ nhiều người tài năng mà làm việc xây dựng thương mại và các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Anh. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cơ hội cho các công ty Trung Quốc để khởi động và phát triển bất cứ nơi nào ở châu Mỹ.

“Thành công là một khoa học; nếu bạn có điều kiện, bạn sẽ có được kết quả” – Tony Lester