Tháng Chín 13, 2017

According to Japan’s labour ministry, a total of 48,121 Koreans landed việc làm in Japan last year, 2.3 times more than 2008 when 20,661 Koreans were

Đọc toàn bộ bài viết ở đây
thẻ: